1. Elkészült Erzsébetváros hét évre szóló környezetvédelmi programja, amely rövid, közép- és hosszú távú feladatokat határoz meg a környezetvédelem különböző területein.

 

a) A program célkitűzései között szerepel többek között a gépjárművek sebességkorlátozásával kisebb forgalmú utcák kialakítása, és a zajterhelés csökkentése érdekében a közúti forgalom mérséklése. Mely, vagy milyen jellegű utcák forgalmát csökkentenék, és milyen módszerrel?


Válasz:

2012. évben a Dob és a Síp utca felújítását 30km/h sebességkorlátozás bevezetésével valósítjuk meg a zajvédelem és a közlekedésbiztonság növelése érdekében. A tervek között szerepel még csökkentett forgalmú övezetek kialakítása, a 30km/h sebességkorlátozás kiterjesztése Belső-Erzsébetváros további területeire, mellékutcáira.


b) Cél továbbá a zöldterületek mennyiségi és minőségi fejlesztése, és a Marek József utca és a Peterdy utca növényesítési beruházása. Miért pont ezekre az utcákra esett a választás, miben változnak majd, és hol lehet még számítani több zöldre?


Válasz:

Erzsébetváros jellemzően keskeny, sűrűn beépített utcái, valamint a forgalomtechnikai szabályok és a közműhálózatok védőtávolságaira vonatkozó szigorú elírások miatt korlátozottak a növénytelepítés lehetőségei. Zöldfelületek kialakítására kedvezőbbek a feltételek a tágasabb utcában, amelyek jórészt Külső-Erzsébetváros területén találhatóak.

A beruházások során célunk az új zöldfelületek létrehozása is, ezért az utcafelújítási projektek helyszíneinek meghatározásakor azt is vizsgáljuk, hogy mely utcákban nyílik lehetőség növényesítésre, fasorok, cserjesávok telepítésére.  A 2012. évben, első körben a Marek József utca és a Peterdy utca felújítása valósul meg, a leburkolt felületek megtörésével kialakításra kerülnek közel 5 m2 alapterületű növénykazetták, amelyekbe fákat és cserjéket is ültetünk.

A következő növényesítési beruházást Belső-Erzsébetváros területén, a Dob utca Károly körút és Rumbach Sebestyén utca közötti szakaszán tervezzük, itt lehetőség nyílik fasor telepítésre is.

A kerületi zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztését a meglévő, jelenleg is adott, üresen álló fa- és cserjehelyek, planténerek beültetésével is elősegítjük. Elvégezzük a kerületben a faápolási munkákat a fák élettartamának növelése és egészséges fejlődése elősegítése érdekében. A balesetveszélyes, kiszáradt fák visszavágásáról, indokolt esetben kivágásáról és pótlásáról is gondoskodunk.


c) A fentieken felül tervezik továbbá a „házhoz menő” Szelektív Hulladékgyűjtési Mintaprojekt fenntartását és az Almássy téri kutyafuttató felújítását. Mennyire igénylik a kerületiek a szelektív hulladékgyűjtést? Miért pont az  Almássy téri kutyafuttatóra esett a választás, és hogyan újul meg?


Válasz:

A „házhoz menő” Szelektív Hulladékgyűjtési Mintaprojekt iránt egyre növekedő lakossági igény mutatkozik.  A programhoz 2011. évben 36 társasház csatlakozott, így a programban  2012. év elejére összesen már 853 társasház és 10 kerületi intézmény vett részt. A projekt sikerességét igazolja továbbá, hogy a beürített szelektív hulladékgyűjtő edények száma is növekedő tendenciát mutat, a 2011. évi eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza:

ERZSÉBET TERV

ZÖLD BERUHÁZÁS

MEGÚJULÓ GONDOSKODÁSI FORMÁK

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS PROGRAMOK