ERZSÉBETVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT

A VII. kerületi Közterület-felügyelet munkáját érintően több területen is fontos fejlesztések történtek. Legfontosabb feladataik közé tartozik a közrend biztosítása, a közbiztonság és köztisztaság javítása és a helyi bűnmegelőzési stratégia kialakítása, melynél két területen is történt előrelépés. Éjszakai járőrszolgálat alakult és a térfigyelő kamera-rendszer fejlesztése, bővítése is elindult.


Az éjszakai járőrszolgálat fő feladata elsősorban az éjszakai hangoskodás, a lakók nyugalmát megzavaró cselekmények megakadályozása. Ezenkívül kiemelt cél az illegális szemét közterületen történő elhelyezésének felszámolása, az engedély nélküli árusítások megakadályozása és a piacok rendjének ellenőrzése.

Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet - egyelőre átmeneti jelleggel – májustól októberig vezette be az éjszakai és hétvégi járőrszolgálatot, melynek fő célja, hogy biztosítsuk a járőrök 24 órás jelenlétét a közterületeken. Hétköznap a nappali szolgálat mellett, éjszaka 22.00 órától 06.00 óráig két járőr látja el a teendőket, hétvégén pedig emelt létszámban rendőrjárőr segítségével teljesítenek szolgálatot 06.00 órától 14.00 óráig. Az ellenőrzés kiemelt területekre összpontosul, mint például a külföldiek által látogatott Erzsébet körút- Király utca- Károly körút- Rákóczi út által határolt terület.


A Közterület-felügyelet munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek az alapfeladatok ellátása mellett a lakossági bejelentések kiértékelésére. A létszámtól függően, mind a nappali mind az éjszakai szolgálat során, a telefonon érkező lakossági bejelentésekre azonnal járőrt küldenek, annak kivizsgálására, intézkedésre.

Több esetben érkezett hajléktalanokkal kapcsolatos bejelentés, melyek segítségével több helyen is sikerült felszámolni az ilyen jellegű problémákat.


Erzsébetváros Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a közbiztonság javítására, így a Közterület-felügyelettel történő szoros együttműködésre. Járőrautók beszerzésével, a felügyelet létszámának növelésével támogatja a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést. Emellett a kedvezőbb munkafeltételek biztosítása érdekében a városvezetés lehetővé tette egy új központ kialakítását.


A másik fontos fejlesztés a térfigyelő kamera-rendszer bővítése és korszerűsítése. Budapest VII. kerületében 2002-től működik a közterületet pásztázó kamerarendszer. Az Erzsébetvárosi térfigyelő hálózat kiépítése során a kerület bűnmegelőzési,- és közterület-védelmi szempontból meghatározó pontjain 85 db kamera telepítésére került sor.

A térfigyelő rendszer működtetésének, fenntartásának alapvető feladata, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági célkitűzéseken túlmenően hozzájáruljon a közterületek rendjének, tisztaságának védelméhez. Elősegítse jogszerű használatát, és az önkormányzati vagyon védelmét, illetve a közterületen elkövetett szabálysértések számának csökkenését.


A térfigyelő rendszer alapvető elemeit a kamerák, illetve azok vezérlésére, a kamera-képek megjelenítésére, feldolgozására, elemzésére szolgáló operátor munkahelyeket magába foglaló felügyeleti központ alkotja.


A térfigyelő rendszer üzemeltetése során az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet szoros együttműködést tart fenn a VII. kerületi Rendőrkapitánysággal, ennek keretében a kamerák kezelése a rendőrség közreműködésével történik. Ezen túlmenően, a közterületi szabálysértések megelőzése, megszakítása érdekében a felügyeleti központban teljesít szolgálatot a közterület-felügyelet kijelölt munkatársa is.


Az üzemeltetés során a közterület-felügyelet kiemelt figyelmet fordít a rendszer folyamatos technikai korszerűsítésére, lehetőség szerinti bővítésére, fejlesztésére. Az elmúlt időszakban a rendszer széleskörű felhasználását, a gyors szervizelést elősegítő szoftverek folyamatos megújítása mellett 55 kamera esetében került sor korszerűbb, magasabb technikai színvonalú eszközzel való felváltásra, és a tervekben szerepel a még fennmaradó kamerák fejlettebb eszközökre való cseréje is.


Az Erzsébetvárosi térfigyelő rendszer működési tapasztalatai egyértelműen alátámasztják, hogy a kamerák jelentős visszatartó tényezőnek számítanak és hatékonyan elősegítik a kerületi rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét. Emellett pozitív hatást gyakorolnak a közterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések, valamint a közterület rendjét sértő cselekmények számának csökkentésében.

ERZSÉBET TERV

ZÖLD BERUHÁZÁS

MEGÚJULÓ GONDOSKODÁSI FORMÁK

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS PROGRAMOK